TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ MUZEUM
PREZESI TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ MUZEUM
1956-1959Stanisław Paterski
1959-1961» Antoni Kantecki
1961-1964Bogusław Werner
1966-1970Antoni Kantecki
1970-1972» Wojciech Sadowski
1972-1978Bolesław Nowakowski