RYBKA Franciszek [1928-2007]
GALERIA
Franciszek Rybka w swojej pracowni przy ulicy 30 Stycznia
F. Rybka ze sztandarem Cechu Rzemiosł Różnych podczas pochodu 1 majowego (koniec lat 70.)
Uczestnicy kursu kroju i szycia branży krawieckiej. W dolnym rzędzie, drugi z prawej, F. Rybka. W tym samym rzędzie, drugi z lewej, siedzi prezes Gorzowskiej Izby Rzemieślniczej Feliks Witkowski (około 1980 roku)
Starszyzna Cechu Rzemiosł Różnych w Gorzowie Wielkopolskim. Od lewej: Jan Kaczor, Piotr Sempowicz i F. Rybka (połowa lat 80.)