POKOLENIA SZTUKI GORZOWSKIEJ
GALERIA
2011
Od lewej: Krzysztof Matuszak, Andrzej Moskaluk, Zbigniew Olchowik, Radosław Krawczyk, Ewa Niśkiewicz-Krawczyk, Wojciech Plust, Beata Stanek i Michał Bajsarowicz [1]
Ewa Nisiewicz-Krawczyk Beata Stanek
Michał Bajsarowicz Zbigniew Olchowik
Krzysztof Matuszak Andrzej Moskaluk
Wojciech Plust Radosław Krawczyk
2012
Od lewej: Tomasz Kalitko, Szczepan Wleklik, Iwona Markowicz-Winiecka, Andrzej Haegenbarth, Agata Kaczuk-Jagielnik, Romana Kaszczyc, Sławomir Sajkowski i Jerzy Gąsiorek [2]
Akt kobiety w gorsecie
Agata Kaczuk-Jagielnik
. . .
Szczepan Wleklik
Widzialne-niewidzialne
Sławomir Sajkowski
Wieczór II
Romana Kaszczyc
GENESIS. Dzień pierwszy
Iwona Markowicz-Winiecka
Koncert
Tomasz Kalitko
Dziwny dzień I
Andrzej Haegenbarth
. . .
Jerzy Gąsiorek
2013
Od lewej: Józef Kodź, Wojciech Nawrocki, Katarzyna Malinowska, Mariusz Kaczmarek, Wanda Juścińska, Anna Cytowicz, Zofia Bilińska i Juliusz Piechocki [2]
. . .
Juliusz Piechocki
Z cyklu strachy
Józef Kodź
Koło Santoka
Wanda Juścińska
Żużlowcy I
Mariusz Kaczmarek
Portret Ewy
Wojciech Nawrocki
. . .
Anna Cytowicz
Zwycięzca
Zofia Bilińska
Desa Unicum
Katarzyna Malinowska
Zdjęcia: [1] - Bogdan Bloch, [2] - Zbigniew Olchowik; reprodukcje prac artystów: archiwum WiMBP