NOWAK Stanisław [1937- ]
GALERIA
Stanisław Nowak Stanisław Nowak
Wizyta biskupa Wilhelma Pluty (z prawej) w gorzowskim szpitalu. Od lewej: Benedykt Wiśniewski (prezydent Gorzowa), Ryszard Huminiłowicz i Stanisław Nowak (1985) [1] Akademia wojewódzka z okazji Święta Konstytucji 3 Maja. Siedzą od lewej: S. Nowak, Wiktor Kinecki (I sekretarz KW PZPR), Jan Gaweł (przewodniczący WK SD) i Lech Kosiorowski (szef WUSW) (1986) [2]
Zdjęcia: [1] - Kazimierz Ligocki; [2] - ze zbiorów Jana Gawła