MAŃCZAK Edmund [1895-1955]
GALERIA
Edmund Mańczak ok. 1914 roku
E. Mańczak w Armii Pruskiej (1918, Francja)
E. Mańczak z żoną Marią w oknie mieszkania przy ulicy Łokietka 12 (ok. 1953 roku)
Zdjęcia: ze zbiorów rodzinnych Michała Klisińskiego