MAJOR Ryszard [1948-2010]
GALERIA
Ryszard Major - dyrektor Teatru im. Juliusza Osterwy w latach 1995-2002 - w rozmowie z Ireną Byrską, która kierowała gorzowską sceną w latach 1963-1966 (rok 1996)
Zdjęcie: Kazimierz Ligocki