ŁAZARSKI Marian [1951- ]
GALERIA
Plener fotograficzny w Drezdenku. W górnym rzędzie od lewej: Józef Czerniewicz, żona R. Tomczuka i Ryszard Tomczuk. Niżej: Władysław Farynowicz, Marian Łazarski, Lech Dominik, Ryszard Patorski i Lucjan Lebiedź (lata 80.)
Zdjęcie: ze zbiorów Lecha Dominika