ŁAZARSKI Marian [1951- ]
GALERIA
Plener fotograficzny w Drezdenku. Stoją od lewej: Henryk Jarmołowicz, NN, Władysława Nowogórska, Ryszard Tomczuk, Ryszard Nowogórski, Władysław Farynowicz, Leonard Olechnowicz, Józef Ankutowicz i Lucjan Lebiedź. Niżej: Ryszard Patorski, Marian Łazarski i Marek Mich (koniec lat 70. lub początek lat 80.)[3]
Plener fotograficzny w Drezdenku. W górnym rzędzie od lewej: Józef Czerniewicz, NN i Ryszard Tomczuk. Niżej: Władysław Farynowicz, M. Łazarski, Lech Dominik, Ryszard Patorski i Lucjan Lebiedź (lata 80.)[1]
Z Motylem - Nagrodą Kulturalną Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego (2004)[2]
Zdjęcia: [1] - ze zbiorów Lecha Dominika; [2] - Archiwum WiMBP; [3] - ze zbiorów R. Patorskiego