LEBIEDŹ Lucjan [1937-2010]

GALERIA
Plener fotograficzny w Drezdenku. Stoją od lewej: Henryk Jarmołowicz, NN, Władysława Nowogórska, Ryszard Tomczuk, Ryszard Nowogórski, Władysław Farynowicz, Leonard Olechnowicz, Józef Ankutowicz i Lucjan Lebiedź. Niżej: Ryszard Patorski, Marian Łazarski i Marek Mich (koniec lat 70. lub początek lat 80.)[1]
Plener fotograficzny w Drezdenku. W górnym rzędzie od lewej: Józef Czerniewicz, NN i Ryszard Tomczuk. Niżej: Władysław Farynowicz, M. Łazarski, Lech Dominik, Ryszard Patorski i Lucjan Lebiedź (lata 80.)[2]
Plener fotograficzny w Drezdenku. Stoją od lewej: J. Czerniewicz, L. Lebiedź, B. Dajnowicz, R. Tomczuk, W. Nowogórska i R. Nowogórski. Niżej: Leszek Szyszłowski, Kazimierz Ligocki i W. Farynowicz (1981)[3]
Zdjęcia: [1] - ze zbiorów Ryszarda Patorskiego; [2] - ze zbiorów Lecha Dominika; [3] - ze zbiorów Kazimierza Ligockiego