GAWEŁ Jan [1947- ]
GALERIA
Akademia wojewódzka z okazji Święta Konstytucji 3 Maja w 1986 roku. Siedzą od lewej: Stanisław Nowak (wojewoda gorzowska), Wiktor Kinecki (I sekretarz KW PZPR), Jan Gaweł (przewodniczący WK SD) i Lech Kosiorowski (szef WUSW)[1]
Obchody Święta Konstytucji 3 Maja w 1988 roku. Od lewej: Krzysztof Spychaj (prezydent Gorzowa), Mariusz Erdmann (I sekretarz KM PZPR), J. Gaweł, Wincenty Hubski (ZSL) i Jerzy Świerczyński (przewodniczący KM SD)[1]
Sala reprezentacyjna Cechu Rzemiosł Różnych. W pierwszym rzędzie od lewej: Jan Gaweł, Krzysztof Zaręba, Edmund Papciak, Feliks Witkowski i Zdzisław Jusis (druga połowa lat 80.)[2]
Zdjęcia: [1] - ze zbiorów Jana Gawła; [2] - ze zbiorów Feliksa Witkowskiego