GAWEŁ Jan [1947- ]
GALERIA
Akademia wojewódzka z okazji Święta Konstytucji 3 Maja w 1987 roku. Siedzą od lewej: Stanisław Nowak (wojewoda gorzowska), Wiktor Kinecki (I sekretarz KW PZPR), Jan Gaweł (przewodniczący WK SD) i Lech Kosiorowski (szef WUSW)
Obchody Święta Konstytucji 3 Maja w 1988 roku. Od lewej: Krzysztof Spychaj (prezydent Gorzowa), Mariusz Erdmann (I sekretarz KM PZPR), J. Gaweł, Wincenty Hubski (ZSL) i Jerzy Świerczyński (przewodniczący KM SD)
Zdjęcia: ze zbiorów Jana Gawła