PORWICH Jarosław [1966- ]
GALERIA
Jarosław Porwich po zatrzymaniu przez SB za udział w demonstracji 1-majowej w 1984 roku. Materiały operacyjne Rejonowego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Gorzowie [1]
21 września 1989 roku po wyborach władz » NSZZ Solidarność w » ZWCh Stilon. Na zdjęciu od lewej: Waldemar Rusakiewicz, » Kazimierz Modzelan, Jerzy Korolewicz, Zbigniew Bodnar, J. Porwich i Andrzej Kostanecki [1]
Pielgrzymka gorzowskiej "Solidarności" do Rzymu. Pierwszy z lewej proboszcz parafii katedralnej » Zbigniew Samociak, pierwszy z prawej J. Porwich (2010) [1] J. Porwich, przewodniczący NSZZ "Solidarność" Piotr Duda i ksiądz » Witold Andrzejewski (2011) [1]
Wręczenie Krzyży Kawalerskich Orderu Odrodzenia Polski nadanych przez Prezydenta RP twórcom i nadawcom gorzowskiego podziemnego Radia "Solidarność". Od lewej: Olgierd Popiel, minister Jacek Michałowski (szef Kancelarii Prezydenta RP), J. Porwich, Zbigniew Bodnar, Waldemar Rusakiewicz i Marek Sobolewski (2011) [1] Marsz protestacyjny w Gorzowie. Przewodniczący zielonogórskiej "Solidarności" Maciej Jankowski i J. Porwich (2011) [2]
Zdjęcia: [1] - ze zbiorów Jarosława Porwicha; [2] - Kazimierz Ligocki