POMNIK MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO
GALERIA
Gipsowy odlew w pracowni Roberta Sobocińskiego i działacze gorzowskiej "Solidarności": Jarosław Porwich, Zenon Michałowski oraz Jerzy Ostrouch przed kopią pomnika z gliny [1]
Prace wykończeniowe przy nowym pomniku na tydzień przed odsłonięciem [2]
Uroczyste odsłonięcie pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego [3] Poświęcenie pomnika przez
biskupa Stefana Regmunta [3]
Zdjęcia: [1] - ze zbiorów Jarosława Porwicha; [2] - Kazimierz Ligocki; [3] - Daniel Adamski (ze zbiorów J. Porwicha)