PLUTA Wilhelm [1910-1986]
GALERIA
Wilhelm Pluta - początki biskupstwa [1] Ingres do » katedry gorzowskiej. W. Pluta (na pierwszym planie) i prymas Polski Stefan Wyszyński [1]
Msza w gorzowskiej katedrze koncelebrowana przez biskupa W. Plutę. Z lewej prymas Polski Stefan Wyszyński [1] Wrzesień 1985 roku. Przekazanie przez Kurię Biskupią ultrasonografu dla gorzowskiego szpitala. Od lewej: ksiądz » Jerzy Płóciennik, dyrektor szpitala Kazimierz Szperka, Ryszard Huminiłowicz, » Benedykt Wiśniewski, wojewoda gorzowski » Stanisław Nowak i biskup W. Pluta [2]
27 stycznia 1986 roku. Pogrzeb biskupa Wilhelma Pluty [2]
Grób Wilhelma Pluty w » w krypcie kruchty katedry i jego pomnik obok kościoła [2]
Zdjęcia: [1] - archiwum diecezji zielonogórsko-gorzowskiej; [2] - Kazimierz Ligocki