MORAWSKI Zdzisław [1926-1992]
DODATKI
Fragment rękopisu utworu scenicznego Odwiedziny we Freiburgu (ok. 1984 roku) [1]
Legitymacja członka Stowarzyszenia Autorów ZAiKS [2]
Legitymacja członka Związku Literatów Polskich [2]
Rezygnacja z funkcji prezesa Rady Kultury (1982) [2]
Kopie dokumentów ze zbiorów: [1] - » WiMBP w Gorzowie; [2] - Marii Morawskiej
OPRACOWANIA
oprac. Danuta Zielińska i Anna Sokółka
Zdzisław Morawski
(16.09.1926-28.10.1992)
Zestaw bibliograficzny (wybór).
Wydanie poprawione
i uzupełnione

» WiMBP
Gorzów 2002
oprac. Danuta Zielińska i Anna Sokółka
Zdzisław Morawski
(16.09.1926-28.10.1992)
Zestaw bibliograficzny

WiMBP
Gorzów 2014
» Dariusz Aleksander Rymar
Przegrałem jak żołnierz.
Zdzisław Morawski (6 IX 1926-28 X 1992). Biografia polityczna

Akademia im. Jakuba z Paradyża
2020