MORAWSKI Zdzisław [1926-1992]
GALERIA
Zdzisław Morawski podczas sejmiku » GTK (1983)
Na spotkaniu autorskim w » Muzeum Okręgowym (początek lat 80. ub. wieku) [1]
Z. Morawski (z prawej) i Włodzimierz Gordiejczew, który przekładał wiersze Morawskiego na rosyjski, podczas spaceru na ulicy Hawelańskej [1] (1987)
Otwarcie wystawy fotograficznej » Janiny Trojan. Od lewej: » Janusz Słowik, J. Trojan, Z. Morawski i » Maria Morawska [1] (1987)
Z. Morawski, » Bolesław Kowalski i » Andrzej Gordon [2]
Pogrzeb Z. Morawskiego. Trumnę niosą m.in.: Benedykt Janczyński, » Piotr Steblin-Kamiński, » Mieczysław Rzeszewski i Janusz Koniusz [1] (1992)
Grób Z. Morawskiego w Alei Zasłużonych na » cmentarzu komunalnym [1] (2011)
Zdjęcia: [1] - Kazimierz Ligocki; [2] - ze zbiorów Marii Morawskiej