MORAWSKI Zdzisław [1926-1992]
GALERIA
Zdzisław Morawski podczas sejmiku GTK w 1983 roku i na spotkaniu autorskim w Muzeum Okręgowym (początek lat 80. ub. wieku) [1]
Z. Morawski (z prawej) i Włodzimierz Gordiejczew, który przekładał wiersze Morawskiego na rosyjski, podczas spaceru na ulicy Hawelańskej [1] (1987) Otwarcie wystawy fotograficznej Janiny Trojan. Od lewej: Janusz Słowik, J. Trojan, Z. Morawski i Maria Morawska [1] (1987)
Z. Morawski, Bolesław Kowalski i Andrzej Gordon [2]
Pogrzeb Z. Morawskiego. Trumnę niosą m.in.: Benedykt Janczyński, Piotr Steblin-Kamiński, Mieczysław Rzeszewski i Janusz Koniusz [1] (1992) Grób Z. Morawskiego w Alei Zasłużonych na cmentarzu komunalnym [1] (2011)
Zdjęcia: [1] - Kazimierz Ligocki; [2] - ze zbiorów Marii Morawskiej