ŁĄCKI Zbigniew [1945-2010]
GALERIA
Zbigniew Łącki (ok. 1962 roku)
Z. Łącki w swoim zakładzie (ok. 1971 i 1975 roku)
Z Miss Polonia » Katarzyną Zawidzką (1985) Z wnuczką Alicją (2003)
W studio przy » ulicy Sikorskiego (2005)[1]
Zdjęcia: ze zbiorów rodzinnych Marii Łąckiej; z wyjątkiem [1] - Kazimierz Ligocki