ŁĄCKI Zbigniew [1945-2010]
TWÓRCZOŚĆ
Miss Polonia Katarzyną Zawidzką
Fotografia studyjna Zbigniewa Łąckiego
Zdjęcia: ze zbiorów rodzinnych Marii Łąckiej