KOROL Jan [1947-2013]
GALERIA
Prezydium Rady Miasta. Od lewej: Marek Surmacz, Jan Korol i Andrzej Pawlik (ok. 1995 roku)
Zdjęcie: archiwum WiMBP