KORALEWSKI Sylwester [1921-1989]
GALERIA
Założyciel zakładu Sylwester Koralewski (lata 40. ub. wieku) S. Koralewski (fotografia stylizowana)
Zdjęcie pierwszego klienta wykonane w zakładzie (wrzesień 1945)
Zakład Foto Koralewski przy ulicy Sikorskiego 34 w 1945, 1969, 1993 i 2017 roku
Zdjęcia: archiwum rodzinne Jarosława i Katarzyny Koralewskich