KORALEWSKI Sylwester [1921-1989]
GALERIA
Legitymacja Izby Rzemieślniczej Dyplom Mistrzowski (1946)
Logo zakładu Foto Koralewski
Zdjęcia: archiwum rodzinne Jarosława i Katarzyny Koralewskich