GROSS Jan [1934-2010]
GALERIA
Jan Gross podczas spotkania autorskiego w Górkach Noteckich
(1976) [1]
J. Gross podczas spotkania autorskiego w Górkach Noteckich
(1976) [1]
J. Gross (około 1987 roku) [1]
Podczas spotkania z czytelnikami w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Zielonej Górze (2001) [1]
Spotkanie pisarzy i poetów w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie (2005) [2]
Grób J. Grossa w Alei Zasłużonych na cmentarzu komunalnym w Gorzowie (2011) [2]
Popiersie J. Grossa w holu WiMBP (2021) [2]
Zdjęcia: [1] - ze zbiorów Jadwigi Gross; [2] - Kazimierz Ligocki