CMENTARZ ŚWIĘTOKRZYSKI
GALERIA
Jeden z wielu starych grobów, pomnik więźniarek z Ravensbrück dłuta Zofii Bilińskiej i grób fundatora cmentarza Klaudiusza Alkiewicza
Kwatera z grobami powstańców wielkopolskich Stary cmentarz
Cmentarz z widokiem na kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego Grobowiec ojców kapucynów, w którym pochowano m.in. Seweryna Krajenta
Zdjęcia: Kazimierz Ligocki