BOŃCZUK Leszek [1949- ]
GALERIA
Leszek Bończuk i Witold Niedzwiecki (1999)[1] Ogólnopolskie Spotkania Młodych Autorów i Kompozytorów [SMAK] w Myśliborzu. Od prawej: L. Bończuk, Ewa Rutkowska, Janusz Kondatowicz, Jacek Skubikowski i Leszek Szopa (odwrócony) (2001)[2]
Zdjęcia: [1] - Kazimierz Ligocki; [2] - ze zbiorów Ewy Rutkowskiej