WIGILIA NARODÓW

Doroczne grudniowe spotkania mniejszości narodowych i etnicznych, organizowane od 2006 roku.

[ strona w przygotowaniu ]

Zobacz też : AKCJE i WYDARZENIA KULTURALNE