WIGILIA NARODÓW

Doroczne grudniowe spotkania mniejszości narodowych i etnicznych, organizowane od 2007 roku z inicjatywy m.in. Leszka Bończuka, Edwarda Dębickiego i Stowarzyszenia Twórców i Przyjaciół Kultury Cygańskiej im. Papuszy.

W zamyśle spotkania mają na celu przedstawienie historycznych i współczesnych zwyczajów wigilijnych i świątecznych różnych grup narodowościowych zamieszkujących Gorzów i okolice. Pokazanie ich różnorodności kulturowej, a także potraw charakterystycznych dla poszczególnych grup. Od pierwszej edycji Wigilii przy wspólnym stole zasiadają przedstawiciele kilkunastu mniejszości, m.in. Romowie, Kresowiacy, Łemkowie, Tatarzy, Ukraińcy, Żydzi, a nawet Bośniacy i Górale Czadeccy. W kolejnych latach na Wigilię zapraszano także np. przedstawicieli społeczności chińskiej pracujących w gorzowskich zakładach. Spotkaniom towarzyszą degustacje potraw, koncerty kolęd i pieśni bożonarodzeniowych różnych narodów w wykonaniu m.in. cygańskiego zespołu Terno, Górali Czadeckich z grupy Wichowianki, bośniackiej Jutrzenki oraz chóru prawosławnego Sotiria.

Przy organizacji kolejnych spotkań współpracowali m.in. przedstawiciele Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, Miłośników Polesia, Stowarzyszenia Kultury Dąbrowieckiej z Dąbrówki Wielkopolskiej, Związku Litwinów w Szczecinie, Związku Ukraińców w Polsce oraz Stowarzyszenia Łemków w Gorzowie i Miłośników Kultury Łemkowskiej w Ługach. Od początku spotkania, których organizatorem jest Miejskie Centrum Kultury, prowadzą Ewa Dębicka i warszawski aktor Stanisław Jaskułka, występujący w stroju góralskim. [ Dane na dzień: 24.04.2018 ]

Autor: Kazimierz Ligocki
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.

Źródła: [1] - "Gorzowskie Wiadomości Samorządowe"; [2] - "Gazeta Wyborcza"
Zobacz też : AKCJE i WYDARZENIA KULTURALNE