WALDEMARA KUĆKI SPACER PO GORZOWIE
DODATKI
Lech Dominik (wybór i opracowanie)
Waldemara Kućki spacer po Gorzowie
wyd. NTUDK / Muzeum Lubuskie
Gorzów 2018, 369 s.
Lech Dominik (wybór i opracowanie)
Waldemara Kućki spacer po Gorzowie. Tom II (lata 60. i 70.)
wyd. Muzeum Lubuskie
Gorzów 2020, 392 s.