SZELĄŻEK Zygmunt [1905-1982]

Zygmunt Szelążek Duchowny rzymskokatolicki, magister teologii. Trzeci w historii ordynariusz Ordynariatu w Gorzowie. Wikariusz kapitulny Administracji Apostolskiej Kamieńskiej, Lubuskiej i Prałatury Pilskiej z siedzibą w Gorzowie.

Urodzony w Płoskirowie (Polska, obecnie Chmielnicki na Ukrainie). Zmarł w Świnoujściu. Studiował we Lwowie (Seminarium Duchowne) i w Rzymie (Uniwersytet Gregoriański). W 1932 roku we Lwowie przyjął święcenia kapłańskie. Przed wojną związany z parafią Słowity (pow. złoczowski), a od 1946 roku proboszcz parafii w Tychowie koło Białogardu. W 1947 roku objął stanowisko dyrektora Niższego Seminarium Duchownego w Słupsku. 15 marca 1952 roku został zatwierdzony przez prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego na stanowisko wikariusza kapitulnego Ordynariatu Gorzowskiego. Zastąpił na tym stanowisku zmarłego miesiąc wcześniej Tadeusza Załuczkowskiego. Inicjator powołania seminarium duchownego w Gościkowie-Paradyżu (1952), a w Rokitnie Domu Księży Emerytów i Diecezjalnego Instytutu Katechetycznego. Stał także za powołaniem Komisji Obrzędów Liturgicznych oraz Rady Liturgicznej. W październiku 1954 roku skierował pismo do premiera Józefa Cyrankiewicza w sprawie utrudniania przez państwo powoływania nowych parafii na Ziemiach Zachodnich. Pod koniec 1956 roku złożył rezygnację z funkcji ordynariusza Ordynariatu Gorzowskiego. Jego następcą został biskup Teodor Bensch.

W 1957 roku został proboszczem parafii pw. Świętej Rodziny w Szczecinie, a także dziekanem Dekanatu Szczecin-Śródmieście. Od 1980 roku na emeryturze. Zmarł nagle w sierpniu 1982 roku w Świnoujściu, a pochowany został w Szczecinie. Upamiętniony tablicą wmurowaną w kruchcie kościoła pw. Świętej Rodziny w Szczecinie. [ Dane na dzień: 31.10.2021 ]

Autor: Kazimierz Ligocki / zdjęcie: archiwum
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.

Źródła: [1] - "Studia Paradyskie" - tom 6/7 - 1997; [2] - "Tygodnik Katolicki Niedziela"; [3] - portale: www.sedina.pl i www.szczecin.pl
Zobacz też : RELIGIE, KOŚCIOŁY, DUCHOWIEŃSTWO