STILON GORZOWSKI
GALERIA
Redakcja "Stilonu Gorzowskiego". Stoją od lewej: Cezary Śliwiński (redaktor naczelny), Małgorzata Ziętek, » Zenon Nowopolski, Elżbieta Kwapiszewska (korekta), Krystyna Kulbicka (redakcja techniczna, korekta), Stanisław Osękowski, Jagoda Bokuniewicz i » Mieczysław Miszkin (1988)
Zdjęcie: ze zbiorów Joanny Miszkin