SKWER PRZY ULICY WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA

Założenie parkowe powstałe w 1898 roku nad » Kłodawką przy ówczesnej ulicy Bismarckstrasse.

Zieleniec usytuowany wzdłuż brzegów Kłodawki – drugiej co do wielkości rzeki Gorzowa, z mostkami na » ulicach Bolesława Chrobrego i Henryka Dąbrowskiego. Za początki skweru uważa się uroczyste zasadzenie dębu "Bismarck", nazwanego na cześć kanclerza Rzeszy Otto von Bismarcka. Uzupełnieniem zieleńca jest bulwar z alejkami, zrewitalizowany w 2002 roku. Najokazalszym drzewem skweru była topola czarna, najprawdopodobniej najstarsze drzewo tego gatunku w mieście (pomnik przyrody, według różnych źródeł mogący mieć od 130 do 320 lat), o obwodzie 6,6 m, wysokości 37 m i rozpiętości korony ok. 25 m. Topola podła pod naporem wiatru w lipcu 2010 roku, a jej powalony konar, jako ciekawostkę przyrodniczą, pozostawiono na skwerze do 2019 roku. Drugim znacznym okazem drzewostanu jest wiąz szypułkowy o obwodzie 3,51 m i ok. 25 m wysokości. W 2009 roku przy skwerze ustawiono pomniki dwóch malarzy: » Ernsta Henselera (związanego z Landsbergiem) i » Jana Korcza (związanego z Gorzowem). Od 2019 roku przez skwer przebiega fragment ciągu pieszo-rowerowego, znanego jako Szlak Dolnej Kłodawki. [ Dane na dzień: 15.11.2021 ]

Autor: Kazimierz Ligocki
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.

Źródła: [1] - "Gorzów Wilkopolski. Miasto parków i ogrodów" - 1998 - Wincenty Piworun i Zdzisław Linkowski; [2] - "Gazeta Lubuska"
Zobacz też : » MIEJSCA UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ | » PARKI, OGRODY, POMNIKI PRZYRODY