PARK WIOSNY LUDÓW
PUBLIKACJE
Robert Piotrowski
100 lat Parku Róż. Parki Miejski od Cesarza Wilhelam do dziś
Stowarzyszenie Promocji Kultury "Kamienica"
Gorzów 2014, 120 s.