NOWOPOLSKI Zenon [1947-2002]
GALERIA
Redakcja » "Stilonu Gorzowskiego". Trzeci z lewej Zenon Nowopolski (1988)
Zdjęcie: ze zbiorów Joanny Miszkin