NIEDŹWIECKI Witold [1929-2005]
GALERIA
Leszek Bończuk i Witold Niedzwiecki (1999)
Zdjęcie: Kazimierz Ligocki