MURY MIEJSKIE
GALERIA
Mury miejskie w 1916 i 2003 roku [1]
Jedna z baszt (2011) [2]
Zdjęcia: [1] - archiwum; [2] - Kazimierz Ligocki