MURY MIEJSKIE
KALENDARIUM
1321 - 1325Pierwsze wzmianki źródłowe o murach miejskich
1348Margrabia Ludwig przyznał miastu dochody z santockiej komory celnej na ulepszenie fortyfikacji
1350Po pożarze margrabia Ludwig zwolnił miasto z wszelkich podatków, przeznaczając je na odbudowę i jeszcze lepsze ufortyfikowanie miasta
22.02.1689Mieszkanie w jeden z baszt otrzymał Christof Fehlen, muszkieter zwolniony z pułku von Brandta. Mieszkanie przeznaczyła dla niego Rada Miejska
1819Rozpoczęła się rozbiórka murów
15.01.1945Pierwszy wpis do rejestru zabytków
21.10.1976Ponowny wpis do rejestru zabytków
2009Remont zachowanych fragmentów muru