MOST STAROMIEJSKI
GALERIA
Drewniany most na Warcie (1905) [1] Betonowy most Gerloffa (1930) [1]
Most Staromiejski przed przebudową (2003) [2]
Zdjęcia: [1] - archiwum; [2] - Kazimierz Ligocki