MICHALIK Józef [1941- ]
GALERIA
Ingres biskupa Józefa Michalika do katedry gorzowskiej Na pierwszym zdjęciu z prawej ksiądz Mieczysław Marszalik (1986)
Duszpasterstwo Rolników w drodze do katedry
Powitanie w katedrze przez proboszcza Władysława Sygnatowicza (pierwszy z prawej) (1986) Biskup J. Michalik modlący się nad grobem swojego poprzednika biskupa Wilhelma Pluty (1986)
Kardynałowie: Franciszek Macharski i Henryk Gulbinowicz oraz biskup J. Michalik podczas wspólnej modlitwy w Rokitnie (1989)
Zdjęcia: Kazimierz Ligocki