MICHALCZUK Bazyli [1952-2013]
GALERIA
Uroczystości z okazji 30-lecia parafii katedralnej we Wrocławiu. Pierwszy z lewej ks. Bazyli Michalczuk (1977) Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę nowej cerkwi w Gorzowie. Trzeci od lewej ks. B. Michalczuk (1988)
Z konserwatorami ikon (trzeci od prawej) w pracowni w Szczecinie (lata 90.) Konsekracja cerkwi w Gorzowie. Pierwszy z prawej ks. B. Michalczuk (1995)
Poświęcenie fundamentów pod budowę plebanii (1995) Ks. B. Michalczuk podczas procesji wokól cerkwi (2000)
Z chórem Sotiria podczas Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej (2010)
W czasie nabożeństwa w gorzowskiej cerkwi (2012)
Zdjęcia: Ze zbiorów Anny Fedorczuk