MICHALCZUK Bazyli [1952-2013]

Duchowny prawosławny. Mitrat, proboszcz parafii pw. Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy w Gorzowie (1984-2013) i dziekan okręgu szczecińskiego (1997-2013).

Urodzony w miejscowości Husaki koło Rajska (woj. podlaskie). Zmarł w Gorzowie. Absolwent seminarium duchownego i Chrześciańskiej Akademii Teologicznej (1976). W sierpniu 1976 roku w katedrze św. Marii Magdaleny metropolita Bazyli udzielił mu święceń diakońskich, a tydzień później kapłańskich. Po święceniach był wikarym w katedrze prawosławnej we Wrocławiu (1976-1981), proboszczem w parafiach w Kożuchowie (1981-1983, woj. lubuskie) i w Lipinach (1982-1983, woj. dolnośląskie). Okazjonalnie wspomagał też parafie prawosławne m.in. w Jeleniej Górze, Przemkowie, Słupsku i Szczecinie. W marcu 1984 roku władyka Jeremiasz ustanowił go proboszczem gorzowskiej parafii pw. Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy, w miejsce odchodzącego na emeryturę ks. Atanazego Sienkiewicza. Także proboszcz parafii pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy w Barlinku (woj. zachodniopomorskie). Od 1988 roku protoijerej, nagrodzony palicą (1992), krzyżem z ozdobami (1996), a w 2004 roku podniesiony do godności mitrata (odpowiednik infułata w kościele katolickim). Budowniczy nowej cerkwi przy ulicy Kostrzyńskiej w Gorzowie, pierwszej murowanej cerkwi na Ziemiach Zachodnich. Pochowany został na cmentarzu w Radziądzu (woj. dolnośląskie, powiat Trzebnica). [ Dane na dzień: 10.01.2015 ]

Autor: Kazimierz Ligocki / zdjęcie: ze zbiorów Anny Fedorczuk
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.

Źródło: portal: przegladprawoslawny.pl - [tam: Anna Rydzanicz]
Zobacz też : RELIGIE, KOŚCIOŁY, DUCHOWIEŃSTWO