ŁAŹNIA MIEJSKA
GALERIA
Łaźnia Miejska w okresie przedwojennym
Zdjęcie: ze zbiorów WiMBP