KUĆKO Ryszard [1954- ]
GALERIA
Ryszard Kućko
Z reżyserem Wiesławem Saniewskim (z prawej) podczas zdjęć do filmu Rozdarcie, czyli Gombro w Berlinie (2004) Realizacja filmu Czerwiak. Od lewej: Aleksander Maciejewski, R. Kućko i Monika Kowalska (2007)
Zdjęcia: ze zbiorów Ryszarda Kućko