KOWALSKI Bolesław [1941-2001]
GALERIA
Zdzisław Morawski, Bolesław Kowalski i Andrzej Gordon [1]
Z psem Maxem [2] Z córką Moniką Kowalską [2] (ok. 2000)
Zdjęcia: [1] - ze zbiorów Marii Morawskiej; [2] - Zbigniew Sejwa