INSTYTUT im. bp. WILHELMA PLUTY
OPRACOWANIA
Dariusz Barański
Dom biskupów gorzowskich
wyd. Diecezja Zielonogórsko-Gorzowska
Zielona Góra 2012, 95 s.
INNE
Pocztówka okolicznościowa (2012)
Pocztówka okolicznościowa (2012)