DRECZKA Janusz [1958- ]
GALERIA
Ogłoszenie wyników Ogólnopolskich Spotkań Młodych Autorów i Kompozytorów [SMAK] w Myśliborzu. Od lewej: Janusz Dreczka, Ewa Rutkowska, Elżbieta Adamiak, Andrzej Poniedzielski i Janusz Kondratowicz (1999)
Zdjęcie: ze zbiorów Ewy Rutkowskiej