DENEKA Wojciech [1946-2013]
GALERIA
Zbigniew Kłopocki (Doktor Hugo), Wojciech Deneka (jako Łatka) i Marek Pudełko (Twardosz) w przedstawieniu pt. Dożywocie. Teatr im. Juliusza Osterwy[1] (1985)
W. Deneka (Ugarow), Marek Czyżewski (Anczugin) i Roman Garbowski (Bazilski). Przedstawienie pt. Anegdoty Prowincjonalne. Teatr im. Juliusza Osterwy[1] (1985)
W. Deneka w towarzystwie Zofii Bilińskiej i Marii Łozińskiej podczas jubileuszu 20-lecia pracy scenicznej[2] (1999)
Zdjęcia: [1] - Jerzy Szalbierz; [2] - ze zbiorów Marii Łozińskiej