ANDRZEJEWSKI Witold [1940-2015]
GALERIA
Spektakl Don Alvares. W tytułowej roli Witold Andrzejewski (z lewej, 1964) [1] Spotkanie z Ireną Byrską w Teatrze im. Juliusza Osterwy (1996) [2]
Podczas mszy świętej (2007) [2] Z Jarosławem Porwichem - przewodniczącym ZR NSZZ "Solidarność" i przewodniczącym NSZZ "Solidarność" Piotrem Dudą (2011) [3]
Zdjęcia: [1] - archiwum teatru; [2] - Kazimierz Ligocki; [3] - ze zbiorów Jarosława Porwicha