WYSZOMIERSKA-ŁUKOWSKA Ewa [1955- ]
DODATKI
Dyplom ukończenia kursu mistrzowskiego w Dusznikach Zdroju (1980)
Zdjęcie: ze zbiorów Ewy Wyszomierskiej-Łukowskiej