WARTA Gorzów Wlkp.
OPRACOWANIA
» Zbigniew Szafkowski
Dzieje Kolejowego Klubu Sportowego Warta w Gorzowie Wielkopolskim
wyd. Lubuska Rada Olimpijska / PTNKF oddz. w Gorzowie Wlkp.
Gorzów 2009, 114 s.