UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
OPRACOWANIA
Krystyna Kamińska (oprac.)
Uniwersytet ludzi dojrzałych
(1993-2003)

WAG Arsenał
Gorzów 2003, 80 s.
Krystyna Kamińska (oprac.)
Uniwersytet Trzeciego Wieku. Naszym latom dodaje życia
WAG Arsenał
Gorzów 2008, 104 s.