ULICA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO
GALERIA
Przebudowa ulicy Sikorskiego w latach 60.[1]
Widok obecny[2]
Zdjęcia: [1] - Waldemar Kućko; [2] - Kazimierz Ligocki