TELEWIZJA VIGOR
GALERIA
Zespół Telewizji Vigor. W środku siedzi jej założyciel Michał Woronowicz (1995)
Zdjęcie: ze zbiorów Romana Habdasa