TELEWIZJA VIGOR
GALERIA
Zespół Telewizji Vigor. W środku siedzi jej założyciel » Michał Woronowicz (1995)
Zdjęcie: ze zbiorów Romana Habdasa