SOTIRIA
MULTIMEDIA
Sotiria - Szczedrik (muz. ukraińska, oprac. Mykola Leontowicz)