SOTIRIA
MULTIMEDIA
Sotiria - Szczedrik (muz. ukraińska, oprac. Mykola Leontowicz)
Niniejszy utwór jest chroniony prawem autorskim i został udostępniony przez chór Sotiria na prawach wyłączności na użytek Multimedialnej Encyklopedii Gorzowa Wielkopolskiego. Przenoszenie na inne strony internetowe, bądź wykorzystywanie w innej formie w całości albo fragmentach może odbywać się tylko za zgodą właścicieli utworu.
Jeżeli wystąpił problem z odtworzeniem, proszę spróbować linku alternatywnego